فارسی فرم سامانه ای است که به منظور رفع نیاز های دانشجویان، اساتید دانشگاه ها ،سازمان ها، شرکت و افرادی است که نیاز به ایجاد و به اشتراک گذاری فرم های نظر سنجی و پرسشنامه به صورت آنلاین دارند، ایجاد شده است.

در گذر زمان سعی کرده ایم تا ایرادات موجود در سامانه را به حداقل رسانده و امکانات بیشتری را به سامانه بیافزاییم

هدف ما در فارسی فرم ایجاد یک سامانه پیچیده نبوده، بلکه سعی کرده ایم که سادگی را مد نظر خود قرار دهیم و از پیچیده کردن فرآیند ساخت پرسشنامه بپرهیزیم.

حمید حسین پور دهکا -ادمین